Rekvizīti

Uzņēmuma nosaukums: SIA Heinike Nams

Reģ. Nr.: 44103133346
PVN Reģ. Nr.: LV44103133346
Oficiālā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 8, Rīga, LV- 1050, Latvija
Faktiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 8, Rīga, LV- 1050, Latvija

Banka: AS Citadele banka
SWIFT: PARXLV22
IBAN: LV10PARX0022936950001