Privātuma politika

Aparthotel Amella privātuma politika

Kas Mēs esam?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Heinike Nams”, reģistrācijas numurs: 44103133346, , juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 8, Rīga

 

Uzņēmuma mērķis ir informēt viesus par to, kā viņu personiskā informācija tiek izmantota viņu identificēšanai. Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu drošību un ievērotu datu aizsardzības likumus. Privātuma politikā ir norādīts, kādi dati tiek vākti, kā tie tiek izmantoti un klientu tiesības.

 

Kādu kategoriju personas datus Mēs ievācam un kādēļ?

Viesnīcas pakalpojumu sniegšana

Personas dati ir nepieciešami viesnīcas pakalpojumiem, tostarp apartamentu nodrošināšanai. Bez tā, pakalpojumus nevar saņemt. Viesnīcas pienākumos ietilpst klientu identificēšana. Mums ir jābūt drošiem, ka Jūsu dati ir pareizi un precīzi.

 

Personas datus no klientu reģistrācijas anketām Mēs glabājam 3 (trīs) gadus.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, pilsonība (jeb valstspiederība))

– Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs)

 

– Maksājumu informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu kartes numurs un derīguma termiņš)

 

– Cita informācija, lai nodrošinātu viesnīcas pakalpojumus (piemēram, automašīnas reģistrācijas numurs, ja viesnīca piedāvā autostāvvietas pakalpojumu un ja izmantojat to)

 

Pakalpojuma nodrošināšana

 

– Elektroniskā pasta adrese Jūsu piekrišana
– Personas apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati Mūsu likumiskais pienākums identificēt klientus

 

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un, ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, Ja sniedzat neprecīzus datus.

 

Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs atrodaties mūsu viesnīcas teritorijā, gan Jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošanas ieraksti Mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 30 (trīsdesmit) dienām.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Biometrijas dati (sejas attēls) Mūsu likumīgā interese

Mūsu darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

 

 

Reklāma/informatīvie materiāli

Pēc Jūsu piekrišanas Mēs Jūs informējam par dažādiem mūsu un trešo personu jaunumiem un aktualitātēm, ko mēs piegādājam kā reklāmas un informatīvos materiālus.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)

Jūsu piekrišana

 

 

Sīkdatnes (Cookies)

Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu vietni, lai uzlabotu lietotāja pieredzi un pamatinformāciju. Viņi apstrādā vietņu vēsturi, diagnosticē problēmas un apkopo lietotāju uzvedības statistiku. Ja nevēlaties sīkfailus, varat tos atspējot pārlūkprogrammas iestatījumos. Saglabāto sīkfailu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces pārlūkprogrammas iestatījumu sadaļā. Pretējā gadījumā vietnes lietošana var tikt traucēta.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika Jūsu piekrišana (Interneta pārlūkprogrammas konfigurācija)

 

No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?

Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat mums pirms mūsu pakalpojuma nodrošināšanas, kā arī, kad Jūs apmeklējat mūsu viesnīcas teritoriju (videonovērošana) vai mūsu mājaslapu (sīkdatnes), kā arī Jums, piesakoties reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai.

 

Sadarbības partneri

Ja Jūs veiksiet mūsu pakalpojuma pasūtīšanu caur Mūsu sadarbības partneriem (piemēram, Booking.com, tūrisma aģentiem, operatoriem), no šiem sadarbības partneriem mēs iegūsim datus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojuma sniegšanu Jums.

 

Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?

Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Sadarbības partneri nodod Jūsu personas datus ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, lai izpildītu pienākumus, piemēram, nodrošinātu naktsmītņu rezervāciju. Viņi rūpīgi novērtē šos pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu, ka tie ievēro atbilstošus drošības pasākumus un apstrādā datus saskaņā ar uzņēmuma norādījumiem un juridiskajām prasībām. Aparthotel Amella ir stingri aizliegts izmantot Jūsu personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti uzņēmumā.

 

Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Aparthotel Amella nodod Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm, piemēram, policijai, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas nepieciešams, lai izpildītu juridiskos pienākumus. Turklāt personas dati var tikt kopīgoti ar tiesībaizsardzības iestādēm, tostarp tiesām un valsts iestādēm, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma likumīgās intereses, ierosinot, iesniedzot un pārvaldot juridiskas prasības.

 

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

Aparthotel Amella apstrādā Jūsu personas datus Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā (ES/EEZ). Jūsu dati netiek apstrādāti valstīs ārpus ES/EEZ pakalpojumu sniegšanai, ja vien tas nav nepieciešams. Personas datu pārsūtīšana un apstrāde ārpus ES/EEZ notiek tikai tad, ja tas ir juridiski pamatoti, piemēram, pildot juridiskas saistības, izpildot līgumus, ar Jūsu piekrišanu vai īpašos likumā noteiktos apstākļos.

 

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Aparthotel Amella saglabā visus no Jums savāktos personas datus tik ilgi, kamēr izmantojat viņu pakalpojumus vai līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu, ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu. Pagarināta personas datu glabāšana var notikt, lai izpildītu juridiskās dokumentu glabāšanas prasības vai aizsargātu organizācijas likumīgās intereses. Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

 

Kā Mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Aparthotel Amella nepārtraukti uzlabo drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Tas ietver modernu tehnoloģiju, piemēram, ugunsmūru un pretvīrusu programmu, izmantošanu, kā arī tehniskos un organizatoriskos standartus. Tomēr lietotājiem ieteicams ievērot vispārējo datoru un interneta drošības praksi un aizsargāt savus privātos datus, tostarp personu apliecinošus dokumentus. Organizācija atsakās no atbildības par nesankcionētu piekļuvi vai datu zudumu lietotāja nolaidības vai vainas dēļ.

 

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi.

 

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības lūgt no mums apstiprinājumu par Jūsu personas datu apstrādi. Šādos gadījumos Jūs varat pieprasīt piekļuvi personas datiem, kas tiek apstrādāti par Jums, vai arī pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem, ja tieša piekļuve nav pieejama.

 

Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

 

Piekrišanas atsaukšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

 

Iebildums pret datu apstrādi reklāmas nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas piegādes nolūkiem.

 

Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jūsu tiesības iebilst pret mūsu veikto, Jūsu personas, datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr, pat ja Jūs iebilstat, mēs varam turpināt Jūsu datu apstrādi, ja mums ir pārliecinošs pamatojums to darīt. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieprasījumu.

 

Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

 

Apstrādes ierobežojums

Daudzos gadījumos Jums ir iespēja ierobežot savu personisko datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūs pieprasāt ierobežot Jūsu datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespēju saņemt mūsu pakalpojumus. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida pieteikumu mums.

 

Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot Jūsu personiskos datus citam datu pārzinim. Šīs tiesības attiecas tikai uz datiem, ko Jūs esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un arī, ja apstrāde notiek automatizēti. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida pieteikumu mums.

 

Ar ko varu sazināties, ja ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

 

Datu pārziņa kontaktinformācija

 

SIA “Heinike Nams”

Adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 8, Rīga, Latvija, LV – 1050

E-pasts: info@hotelamella.lv

Informatīvais tālrunis: +371 66778870